Tanto System

Tanto System utvecklar nyttoprogram för dig som jobbar med text och andra tjänster.

Bengt längtar efter ordning och redaTanto Primo är vår lösning för registrering, avstämning och fakturering av uppdrag. Systemet ger dig bättre kontroll över flödena i ditt företag, från kundens beställning till pengar på kontot. Du kan hämta den senaste versionen av klientprogrammet genom att följa den här länken.

Läs mer

desktop workerTanto Ripost är ett verktyg för sökningar i tvåspråkiga ordlistor. Verktyget är synnerligen flexibelt och har stöd för ett mycket stort antal format.

Läs mer

Translitteration

På den här webbplatsen finns också ett praktiskt verktyg för translitteration av t.ex. ryska och bulgariska till svenska. Verktyget är gratis och finns tillgängligt här

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning får du gärna skicka ett e-postmeddelande till

admin{a}tanto-system.se